màu đá quý hợp với nam tuổi sửu

Chọn màu đá quý hợp Phong thủy cho tuổi Ất Sửu Nam mạng

Đất phì nhiêu tạo ra nhiều kim loại. Đeo đá có màu càng đậm càng tốt. Cú mèo thạch anh vàng S6058 Người nam sinh năm 1985 (âm lịch), tuổi Ất Sửu, có Ngũ hành năm sinh là Hải Trung Kim, thuộc mạng Kim. Người nam sinh năm này có cung Càn, quái số 6 sao

Chọn màu đá quý hợp Phong thủy cho tuổi Quý Sửu Nam mạng

Cây được tưới nước tốt thì mau lớn, khỏe mạnh. Đeo đá có màu càng đậm càng tốt. Quan công đá hắc ngà S2014 Người nam sinh năm 1973 (âm lịch), tuổi Quý Sửu, có Ngũ hành năm sinh là Tang Đố Mộc, thuộc mạng Mộc. Người nam sinh năm này có cung Ly, quái số

Chọn màu đá quý hợp Phong thủy cho tuổi Tân Sửu Nam mạng

Đeo đá phong thủy tự nhiên có màu vàng, vàng nâu đất thuộc Thổ như thạch anh vàng Citrine, Sapphire vàng…. để được Tương Hợp. Lựa chọn màu càng đậm càng tốt. Chuỗi thạch anh vàng trong Uruguay 18 hạt S6224-1772 Người sinh năm 1961 (âm lịch), tuổi Tân Sửu, có Ngũ hành năm sinh

Chọn màu đá quý hợp Phong thủy cho tuổi Kỷ Sửu Nam mạng

Người sinh năm này có bản mệnh thuộc mạng Hỏa nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau: Cầu thạch anh tím nhỏ QC203-893 Người sinh năm 1949 (âm lịch), tuổi Kỷ Sửu, có Ngũ hành năm sinh là Thích Lịch Hỏa, thuộc mạng Hỏa. Người nam sinh năm này có cung