Tuổi Kỷ Sửu nên lấy chồng tuổi gì hợp nhất

Bạn là nữ sinh năm Tân Sửu bạn muốn biết tuổi Sửu hợp với tuổi nào nhất?

Bạn là nữ năm Tân Sửu, tình duyên luôn lận đận, bạn muốn tìm hiểu lý do?

Những vấn đề về xem tuổi hợp tình yêu là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Qua sự tìm hiểu chi tiết và sâu sắc nhất, đã cho ra đời phương pháp nghiên cứu tuổi hợp nhau trong tình yêu cho từng tuổi. Dựa trên đường cung mệnh, ngũ hành, quẻ dịch cùng can chi.

Chọn tuổi kết hôn cho nữ

Năm sinh của vợ: 2009
Năm âm lịch: Kỷ Sửu
Ngũ hành:Hoả – Bích lôi Hoả (Lửa trong chớp)

– Khi đang yêu thì nhiều bạn trẻ thường không mấy bận tâm đến chuyện tuổi Kỷ Sửu của mình lấy chồng tuổi nào thì hợp, nhưng khi chuẩn bị kết hôn, lập gia đình việc xem tuổi chồng vợ, xem tuổi cưới là điều không thể thiếu, vì nó ảnh hưởng đến một phần cuộc sống. Vậy tuổi Kỷ Sửu lấy chồng năm nào thì gặp số Tam vinh hiển, hay tứ đạt đạo, nhất phú quý, hay đại kỵ, xin mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Nam tuổi kỷ sửu kết hôn với nữ tuổi kỷ sửu(Hai vợ chồng bằng tuổi nhau)

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, gặp số Nhì Bần Tiện. Đây là số vợ chồng làm ăn không được thuận lợi, phải chịu cảnh thiếu nghèo trong một thời gian, tính tình của hai vợ chồng có phần hòa hợp, ở với nhau siêng năng làm ăn ngày hậu sẽ ấm no.

Nam tuổi đinh hợi kết hôn với nữ tuổi kỷ sửu(Nam hơn nữ 2 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Đây là số có quý nhân phù trợ, vợ chồng lo tính nhiều việc được thông suốt, các việc trong ngoài nhà đều được yên thuận, tính tình của hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc, yên vui.

Nam tuổi Ất dậu kết hôn với nữ tuổi Kỷ Sửu(Nam hơn nữ 4 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số Nhất phúc quý. Đây là số vợ chồng có phước hưởng giàu sang, nếu thiếu may mắn thì khá giả, lúc ban đầu làm ăn không được phát đạt cho lắm, Tính tình của hai vợ chồng có phần hòa hợp, Sống chung với nhau chịu khó làm ăn sẽ làm nên sự nghiệp.

Nam tuổi giáp thân kết hôn với nữ tuổi kỷ sửu(Nam hơn nữ 5 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt, gặp số Nhì Bần Tiện. Đây là số vợ chồng làm ăn không được thuận lợi, phải chịu cảnh túng thiếu trong một thời gian, nếu có chút chức phận thì sẽ dễ làm ăn, tính tình của hai vợ chồng có phần hòa hợp, chung soosngs với nhau hai vợ chồng cùng chịu khó làm ăn về sau cũng ấm no.

Nam tuổi quý mùi kết hôn với nữ tuổi kỷ sửu(Nam hơn nữ 6 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số Tam Vinh Hiển. Đây là số có quý nhân phù trợ, vợ chồng cũng có chút ít quyền lực, mọi việc trong ngoài gia đình đều thuận lợi, tính tình của hai vợ chồng hay xung khắc, cuộc sống chung nên kiên nhẫn với nhau thì làm ăn mới tốt.

Nam tuổi nhâm ngọ kết hôn với nữ tuổi Kỷ sửu(Nam hơn Nũ 7 tuổi):

Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Đây là số vợ chồng làm ăn dễ dàng, được nhiều người xung quanh yêu mến, tính tình hai vợ chồng không được hòa hợp nhau cho lắm, trong cuộc sống gia đình nên nhường nhịn nhau, cùng cố gắng làm ăn thì mới làm nên sự nghiệp.

Nam tuổi Canh thìn kết hôn với nữ tuổi Kỷ sửu (Nam hơn Nũ 9 tuổi):

Hai tuổi này kết hôn với nhau rất tốt, gặp số nhất phú quý. Đây là số vợ chồng có phước hưởng giàu sang, còn thiếu may mắn thì khá giả, các việc trong ngoài đều được sắp đặt ổn thỏa, Thêm vào đó tính cách của hai vợ chồng cũng có phần hòa hợp, chung sống với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc, giàu sang.

*Tuổi Kỷ Sửu lấy chồng những tuổi dưới đây thì sẽ gặp đại kỵ :

Nam tuổi Bính Tuất kết hôn với nữ tuổi Kỷ Sửu (Nam hơn nữ 3 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng).
Nam tuổi tuổi Tân Tỵ kết hôn với nữ tuổi Kỷ Sửu (Nam hơn Nữ 8 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).
Nam tuổi tân mão kỵ cưới vợ tuổi Kỷ Sửu (Nữ hơn nam 2 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).

*Tuổi Kỷ Sửu nên lấy chồng năm nào

Nữ tuổi kỷ sửu kỵ cưới chồng vào các năm 17, 21, 23, 33, 29, 35, 41 tuổi.
Nam tuổi kỷ sửu kỵ cưới vợ vào các năm 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51 tuổi.
Những năm tuổi trên đây không nên tiến hành công việc cưới hỏi, có những đôi kết hôn vào những năm này thì thường nảy sinh những việc buồn phiền không mong muốn, xung khắc hoặc chịu đựng cảnh thường xuyên xa vắng.
Tuổi kỷ sửu nam và nữ sinh vào các tháng 1, tháng 7 âm lịch thì trong đời hay nảy sinh các việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Trai hay gái tuổi kỷ sửu khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên.
Nữ tuổi kỷ sửu sinh vào các tháng 7, 10, 8 và tháng 10 âm lịch thì thường có số Lưu Phu (số nhiều chồng) hoặc trái cảnh về việc chồng.
Nam tuổi kỷ sửu sinh vào các tháng 2, 7, 9, 3, 6, 8 và tháng 10 âm lịch thì thường có số Lưu Thê (số nhiều vợ) hoặc đa đoan về việc vợ.
Nếu sinh vào các tháng 9 và tháng 2 âm lịch thì thường có số khắc con. Đây là số khó sinh và khó nuôi con.

*Giải thích từ ngữ:

1. Nhất Phú Quý(có nghĩa là giàu có hay dư giả):
– Vợ chồng ở với nhau gặp số Nhất Phú Quý và có số mạng cá nhân của vợ chồng tốt, được hưởng phúc đức từ cha mẹ đôi bên thì sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, và có cuộc sống giàu sang, phú quý.
– Nếu vợ chồng có số mạng tốt nhưng lại không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cũng có sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no. Trái lại, nếu hai vợ chồng có số mạng không tốt, lại không được hưởng phúc đức của cha mẹ thì cuộc sống cũng bình thường, chỉ đủ ăn.
2. Nhì Bần Tiện (số nghèo hèn hay thiếu thốn):
– Hai Vợ chồng ở với nhau mà gặp số Nhì Bần Tiện, mà số mạng hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống phải chịu cảnh khốn khổ, thiếu thốn vật chất, thậm chí là nghèo hèn.
– Nếu số mạng của hai vợ chồng tốt nhưng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống bình thường, ở mức độ đủ ăn, đủ tiêu. Còn Ngược lại, nếu hai vợ chồng có số mạng tốt và được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống của hai vợ chồng vẫn được hưởng no ấm, đủ đầy.
3. Tam Vinh Hiển (Có địa vị, chức phận):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển, lại có số mạng tốt và được hưởng thêm phúc đức từ cha mẹ thì sẽ được hưởng cuộc sống cao sang, có quyền lực, và được nhiều người xung quanh kính trọng.
– Nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống của hai vợ chồng cũng khá giả và có địa vị nhất định trong xã hội. Tuy nhiên, nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì chỉ cũng chỉ có chút danh tiếng tầm thường mà thôi.
3.Tứ Đạt Đạo (số dễ làm ăn):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo và có số mạng cá nhân tốt, lại được hưởng thêm phúc đức từ cha mẹ thì sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, cuộc sống giàu sang, phú quý. Còn Vợ chồng có số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống khá giả, gia đình hòa thuận, êm ấm. Nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ hai bên thì cuộc sống của 2 vợ chồng chỉ đủ ăn, không quá chật vật.
4. Biệt ly hay tuyệt mạng (khó có thể chung sống lâu dài):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số biệt ly hay tuyệt mạng, mà lại thêm số mạng không tốt và không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì kẻ mất người còn hoặc dễ dẫn đến cảnh biệt ly.
– Nếu hai vợ chồng có số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cũng khó lòng có thể ở với nhau cả đời. Còn Nếu vợ chồng có số mạng tốt và đươc hưởng phúc đức từ cha mẹ thì có thể sống với nhau, nhưng cuộc sống gia đình gặp nhiều sóng gió, không êm ấm, một trong hai người thường hay bị ốm đau, bệnh tật.
*Bài viết trên đây là những thông tin cho bạn tham khảo để chọn một nửa đời mình, nhưng duyên số là do trời ban tặng cho chúng ta, nên cũng đừng vì nội dung chỉ ra ở trên đây mà đánh mất mối lương duyên mà do ông trời đã ban tặng cho bạn nhé. Nếu tình yêu đến từ hai phía và hai bạn có nỗ lực đủ lớn trong cuộc sống, biết lắng nghe và chia se, ăn ở hiền lành, thì chắc chắn trong tương lai bạn sẽ có cuộc sống hạnh phúc, ấm no.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *